Get Adobe Flash player

บทความรายเดือน: วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:48:05 น.

ประชุมยุวพุทธิกสมาคมสุรินทร์

พุทธิกสมาคมสุรินทร์ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เพื่อกำหนดวาระการทำบุญในช่วงเข้าปุริมพรรษา ปี 2557

ค้นหา